Araş. Gör. ADEM BÖLÜKBAŞI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ADEM BÖLÜKBAŞI

T: (0282) 250 2705

M abolukbasi@nku.edu.tr

W abolukbasi.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ (DR) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Çokkültürcülük ve Medeniyetçi Söylem Arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Kimlik Politikaları (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Türkiye´de Bir Popüler Kültür Alanı Olarak Tasavvuf: Mevlânâ ve Mevlevîlik Örneği (2011)
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2001-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Uzman ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü BEBKA (BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI) 2010-2015
Sosyolog AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2007-2010
Eğitim Yetkilisi İSTANBUL ULAŞIM A.Ş 2007-2007
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Din Sosyolojisi
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi
Kültür Sosyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BÖLÜKBAŞI A., "Demokratik Açılım" ile "Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi" arasında Ak Parti Dönemi Kimlik Politikaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 9, pp. 454-465, 2016.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA , Sociological Abstracts),Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Erişim Linki
2. DİKBIYIK C., BÖLÜKBAŞI A., Eyüp Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yönelimleri Üzerine Bir Değerlendirme, The Journal of Academic Social Sciences, vol. 4, pp. 183-200, 2016.
Özgün Makale Index Copernicus, OAJI, DRJI, SIS, ICI Erişim Linki
3. BÖLÜKBAŞI A., Postmodern Tanrı Misafiri: Popüler “Tasavvuf”çuluk, Moment Journal, vol. 3, pp. 150-170, 2016.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. BÖLÜKBAŞI A., "Ahmet T. Kuru ve Alfred Stepan (ed.), Democracy, Islam and Secularism in Turkey", Akademik İncelemeler Dergisi, vol. 7, pp. 335-339, 2012.
Kitap Kritiği ULAKBİM, IPSA, WPSA, PAIS, Sociological Abstracts, EBSCO, CIAO, Index Copernicus, Social Services Abstracts, Index Islamicus Erişim Linki
5. BÖLÜKBAŞI A., “Nurullah Ardıç, Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern Modernization in the Early 20th Century", Akademik İncelemeler Dergisi, vol. 7, pp. 330-334, 2012.
Kitap Kritiği ULAKBİM, IPSA, WPSA, PAIS, Sociological Abstracts, EBSCO, CIAO, Index Copernicus, Social Services Abstracts, Index Islamicus Erişim Linki
6. BÖLÜKBAŞI A., Yeni Çağın Yeni Dinî Formları Karşısında İslâmcılık, Bilgi, vol. 14, pp. 35-55, 2012.
Özgün Makale IPSA, WPSA, Index Islamicus, EBSCO, PAIS, CIAO, IBZ, IBR, ProQuest Political Science, ASOS Index Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BÖLÜKBAŞI A., Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Yayın Yeri: Heretik Yayıncılık, Editör: Levent Ünsaldı, 2017.
Kitap Tercümesi
2. BÖLÜKBAŞI A., Max Weber’in Karşılaştırmalı-Tarihsel Sosyolojisi, Yayın Yeri: Phoenix Yayınevi, Editör: Güney Çeğin, Vefa Saygın Öğütle, 2017.
Kitap Tercümesi
3. ŞAN M. K., BÖLÜKBAŞI A., Türkiye’de Sosyal Teoride Din, Bölüm: Türk Din Sosyolojisinde Erol Güngör: İslâm’ın Bugünkü Meseleleri’ni Yeniden Düşünmek, Yayın Yeri: Hece Yayınları, Editör: Cevat Özyurt Ejder Okumuş, 2017.
Bilimsel Kitap
4. ŞAN M. K., BÖLÜKBAŞI A., Çağdaş Sosyal Teoride Din, Bölüm: Charles Taylor’da Çağdaş Dünyada Dinin Konumu, Yayın Yeri: Hece Yayınları, Editör: Cevat Özyurt, Ejder Okumuş, 2016.
Bilimsel Kitap
5. BÖLÜKBAŞI A., Sosyal Bilimlerde Alternatif Söylemler, Yayın Yeri: Matbu Kitap, Editör: Lütfi Sunar, 2016.
Kitap Tercümesi
6. YILMAZ E., DİKBIYIK C., BÖLÜKBAŞI A., DALĞALİ M., Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri 1946 2015, Yayın Yeri: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2016.
Bilimsel Kitap
7. BÖLÜKBAŞI A., Toplumsal Eylemin Yapısı Cilt 1, Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2015.
Kitap Tercümesi
8. BÖLÜKBAŞI A., Kültür Ocağında Bir Mütefekkir:Erol Güngör, Bölüm: Erol Güngör’ün Aydınlar Meselesine Bakışı, Yayın Yeri: Kocav Yayınları, Editör: Adem Bölükbaşı, M. Fatih Karakaya, 2009.
Bilimsel Kitap
9. BÖLÜKBAŞI A., Kültür Ocağında Bir Mütefekkir:Erol Güngör, Bölüm: Erol Güngör’ün Milliyetçilik Anlayışı, Yayın Yeri: Kocav Yayınları, Editör: Adem Bölükbaşı, M. Fatih Karakaya, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BÖLÜKBAŞI A., İslamcılık ve Etnik Milliyetçilik Bağlamında Müslüman-Kürt Kimlik Algısının Dönüşümleri, II. Uluslararası Türk-Cezayir Kimlik ve Kültürel Farklılık Sempozyumu (14.11.2017-15.11.2017).
Özet bildiri
2. CÜLFİK M. S., BÖLÜKBAŞI A., A Regional Innovation Strategy R D Project Brokerage Events in Bursa and Eskişehir, 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD (İstanbul Şehir Üniversitesi ve The University of Sheffield) İstanbul, June 20-22.2013. (20.06.2013-22.06.2013).
Tam metin bildiri
3. BÖLÜKBAŞI A., Tasavvufun ve Edebî Türlerin Popüler Ekseninde Dönüşümleri Mevlânâ ve Mevlevîlik Örneği, Uluslararası Mevlânâ ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, (Celâl Bayar Üniversitesi ve Mevlânâ Düşüncesi Araştırma Derneği), Manisa, Ekim 2010. (09.10.2010-10.10.2010).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BÖLÜKBAŞI A., Lisansüstü Sosyoloji Programlarında Avrupamerkezci Müfredatın Eleştirisi ve Bir Yeniden Yapılanma Önerisi, VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (14.05.2015-15.05.2015).
Tam metin bildiri
2. BÖLÜKBAŞI A., Yeni Çağın Yeni Dinî Formları Karşısında İslâmcılık, Kriz ve Kritik Konferansları: Türkiye’de İslamcılığın Dönüşümü (02.11.2011-03.11.2011).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlindeki Boşanma Sebep ve Sonuçlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2016-04.02.2018.
2. Türkiye´de Toplumun Farklılık ve Birarada Yaşama Düzeyleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2015-15.09.2017.